ขอเชิญร่วมออกแบบโลโก้ในหัวข้อ “แม้แต่หุ่นยนต์ก็ยังรู้จักเหน็ดเหนื่อย”

“r”อาร์คือหุ่นยนต์และเธอเดินทางมาจากประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยระยะทางที่แสนจะยาวไกลเพื่อมาทำงานในไต้หวันโดยมุ่งแสวงหาอนาคตและความสงบสุขในชีวิต แต่เนื่องจากไม่มีกฎหมายใดให้การคุ้มครอง เธอจึงไม่ได้รับแม้แต่สิทธิคุ้มครองขั้นพื้นฐานยกตัวอย่างเช่นไม่มีวันหยุด ไม่มีเวลาพัก สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในไต้หวันกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศนี้อยู่ที่
ไหน?

มีแรงงานสตรีประมาณ 170,000 คน ที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกันกับ”r” อาร์ ในสังคมไต้หวันขณะนี้ พวกเขาเหล่านั้นไม่ใช่เป็นเครื่องจักร แต่เป็นผู้อนุบาล แม่บ้าน ผู้ดูแล ทำงานไม่มีวันหยุด ท่านลองคิดดูซิ แม้แต่
หุ่นยนต์ก็ยังรู้จักเหน็ดเหนื่อย และพวกเขาเหล่านั้นซึ่งเป็นมนุษย์ละจะรู้สึกอย่างไร?

ขบวนพาเหรดของแรงงานอพยพปี2009 เราเรียกร้องให้มีการจัดทำโลโก้ในกิจกรรมดังกล่าวนี้”r” อาร์ คือหุ่นยนต์ที่เป็นต้นแบบและเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักเพื่อสื่อความหมายในหัวข้อที่ว่า”แม้แต่หุ่นยนต์ก็ยังรู้จักเห็ดเหนื่อย”

หลังจากที่สอบถามความคิดเห็นจากเพื่อนแรงงานแล้วก็จะทำการโหวตเลือกเอา
โลโก้”r” อาร์ โดยจะเลือกเอาโลโก้ที่ได้คะแนนสูงสุดเหมาะสมที่สุดเพื่อนำไปใช้เป็นตราสัญญาลักษณ์ในขบวนพาเหรดของแรงงานอพยพปี2009
ไม่ว่าท่านจะเป็นใครเพื่อนของ”r”อาร์หรือนักออกแบบของ”r”อาร์กรุณาแสดง
แสดงความคิดของท่านผ่านทางปากกา ดินสอและเข้าร่วมขบวนพาเหรดกับพวกเราเพื่อเรียกร้องสิทธิของแรงงานอพยพ
กลับคืนมา

★ หัวข้อของโลโก้:”แม้แต่หุ่นยนต์ก็ยังรู้จักเหน็ดเหนื่อย”
★ ข้อเรียกร้อง:วาดภาพเป็นเส้นแบบง่ายๆคล้ายกับโลโก้ของเอ็มเอสเอ็น(MSN)
★ หมดเขตส่งวันสุดท้าย:วันที่31ตุลาคม 2009
★ กรุณาส่งมาทางอีเมล์และระบุชื่อที่อยู่ของท่านที่สามารถติดต่อได้มาด้วย:[email protected]


เครือข่ายสนับสนุนและเสริมพลังแรงงานอพยพในไต้หวัน(MENT)
สมาคมผู้ใช้แรงงานนานาชาติไต้หวัน(TIWA)
เบอร์โทรศัพท์:02-259-6858
Email:[email protected] ติดต่อสอบถามได้ที่:wu jing ru

%d 位部落客按了讚: