Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
TIWA評論

[聲明稿] 外交部無能搞外交 儘拿弱國小民開刀!

嚴正抗議! 外交部無能搞外交  儘拿弱國小民開刀! ——「入境前按捺指紋」與「入境後制作指紋卡」是       階級歧視、侵犯人權、藐視憲政的辱國 …

%d 位部落客按了讚: