Nhấp vào liên kết để xem chi tiết chương trình nghị sự và đăng ký.
Chinese https://www.surveycake.com/s/bxw8W
English https://www.surveycake.com/s/gOxPa
Indonesian https://www.surveycake.com/s/D04q4
Vietnamese https://www.surveycake.com/s/pkAVz

Ngày 16,17 tháng 12 năm 2023, thứ bảy và chủ nhật
Vị trí: Đại học Soochow
Số 56, Đoạn 1, Đường Quý Dương, Quận Trung Chính, Thành phố Đài Bắc
(No. 56, Section 1, Guiyang Street, Zhongzheng District, Taipei City)
Ngày 1: Tòa nhà 5 Phòng 5117
Ngày 2: Tòa nhà 1 Phòng 1705

Đơn vị tổ chức: Mạng lưới trao quyền cho người di cư ở Đài Loan (MENT)
Đồng tổ chức: Trường đại học Luật, Đại học Soochow

Chào mừng bạn đăng ký và tham gia.

%d 位部落客按了讚: